היהודים בקווקז מדברים בג'והורי (מילולית: יהודית)- שפה יהודית השייכת למשפחת הלשונות האיראניות (בדומה ללפרסית).  -  יהודית.  בפי חוקרי השפות  נקראת הג'והורי גם טאטית-יהודית (Judeo-Tat). הטאטית הינה שפה קרובה מאד לג'והורי ובה מדברים בני קבוצות נוספות החיים בקווקז, מוסלמים דוברי טאטית, וכן נוצרים השייכים לכנסיה הארמנית. הג'והורי, כמו גם הטרטית המדוברת בפי הקבוצות האחרות היא שפה פרסית- איראנית שיש בה גם השפעות תורקיות, הג'והורי נבדלת משפות אלה בה בהשפעות העבריות שנכנסו בה- ובמיוחד מילים עבריות וארמיות, שמעידות על כך שמדובר בשפה יהודית, וכן בכך שהיא היחידה שפותחה כשפה כתובה.

הלשון נכתבה בעבר באותיות עבריות. עם עליית הסוביטיים לשלטון חלו שינויים בכתב, מטרת הפעילות של השלטונות בתחום התרבותי הייתה, בין השאר, לטשטש את גבולות הזהות של כל עמי הקווקז. האמצעי העיקרי להגשמת מטרה זו הייתה הלשון ששימרה גבולות אתניים ותרבותיים אך דרכה היה אפשר גם להעמיק השפעות חיצוניות. לקראת סוף שנות העשרים הכתב בלשון היהודית "ג'והורי" הומר מאלף-בית עברי לאלף-בית לאטיני. במסגרת שינוי כולל שחל על שפת מקומיות רבות. עם התגברות תהליכי הרוסיפיקציה בשנות השלושים נכפה המעבר לאלף-בית קירילי. הלשון נוצלה גם להחדרת מסרים של המפלגה הקומוניסטית ולהאצת המודרניזציה של העדה, , ובמסגרת מדיניות הלאומים הסובייטית התפתחה פעילות תרבותית וחינוכית בלשון הג'והורי , והתפתחה גם ספרות ויצירה תרבותית מגגוונת בג'והורי – שנקראה על ידי השלטונות בתקופה זו 'טאטית' , בד בבד הורחבה פעילות תרבותית וחינוכית בלשון הג'והורית שהביאה גם להעלאת שיעור יודעי קרוא וכתוב.