צבי יחזקאל ויהודה בני שמעון ניסנוב עלו לארץ בעלייה השנייה והתחברו לחוגים סוציאליסטים. היו ממקימי בר גיורא והשומר והופקדו על שמירת המושבות. יחזראל חוזר לקווקז ומביא איתו את אימו, שמצטרפת לאנשי השומר ותופסת מעמד של כבוד ביניהם- היא מכונה "אם השומר". יחזקאל ניסנוב נרצח בעת מארב של כנופיית שודדים ערבית ב-1911. צבי ניסנוב היה אחר כך אחד האנשים הבכירים בארגון השומר ובהגנה, שימש במוכתר של עין חרוד, בין השאר היה אחראי על קשרים ותיאום בין היישוב היהודי באזור העמק ליישובים ערבים באזור עימם היו לו קשרים רבים.


https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%95%D7%91