ראש המשפחה- מישאל, נין לרבי אברהם שהגיע לקווקז מבגדד ב-1695. שני בניו של מישאל- אליהו וחנוכה היו עילוי בתורה. אליהו מישאלי אייש את משרת הרבנות של העיר דרבנט בשנים 1840-1848 ונודע עד היום כאחד מהרבנים הגדולים ביותר של העדה. הרב שלמד בישיבות בבגדד דאג לקבל את הסכמתם של כל יהודי קווקז להסמיכו לרב כולל על כל האזור הכניס רפורמות שונות ובהן- תמיכה באברכים, חרם דרבנו גרשום, הלכות השולחן ערוך והסידור הספרדי, כל אלו הם רעיונות יהודיים שלא היו קיימים בעולם היהודי הקווקזי טרם הגעתו של הרב אליהו מישאלי.

אחיהם של הרב אליהו היה חנוכה ומיכאל מישאלי. נינו של מיכאל בן מישאל היה מראשי השכונות הקווקזיות בירושלים- בית שמואל ובית ישראל.  שני האחים הנותרים, בצלאל ועשהאל עלו בעלייה של סוף המאה ה-19, העלייה שבאה בעקבות ביקורו של הרב יעקב יצחקי בארץ ישראל ב-1876. בצלאל ועשהאל התיישבו בירושלים והיו בין מקימי שכונת בית שמואל בשער שכם.