מייסד המשפחה היה משה בן רבי שלמה אשר הנהיג את הכפר היהודי אבאסובו (ליד דרבנט). משה זכה לכבוד מהמוסלמים וכונה מוסא-חאן. בתחילת המאה ה-18 כאשר הלזגינים מרדו בשלטון הפרסי הם הנהיגו משטר טרור שהפלה יהודים לרעה. בשיאו של הטרור הלזגיני, נרצח מוסחן על ידי אנשיו של חאדז'י דאווד-מנהיג הלזגינים. ב-1796 סורחאי-חאן, מנהיג נסיכות קאזי-קומוך החריב את הכפר אבאסובו ותושביו ברחו והקימו את השכונה היהודית בדרבנט. מנהיגי השכונה היו נכדיו וניניו של משה בן שלמה. צאצאיו של משה בן שלמה איישו תפקידי ציבור רבים בדרבנט ובקהילה היהודית שלה. בעיקר בלטו אנשי המשפחה בשווקים ובגילדות הסוחרים של העיר דרבנט. רבים מבני המשפחה עלו לארץ עוד מ-1876.