לוי וראובן בני אליהו ניסנוב אשר עלו ב-1924 מדרבנט להרצליה. היו מראשוני העיר הרצליה, בניהם היו מראשוני האצ"ל והמשטרה הישראלית.