מידע אודות גרמניה הנאצית ויהודים הרריים, ניתן לקרוא בקובץ הבא:

יהודים הררים וגרמניה הנאצית.pdf


יהדות קווקז

יהודים הרריים משה יוסופוב.pdf


היהודים הצ'רקסיים

היהודים הצ'רקסיים.pdf


דמויות ומשמעויות

דמויות ומשמעויות.pdf


מאמרים ומחקרים

חלק1:

מאמרים ומחקרים-pages-1-17.pdf

חלק2:

מאמרים ומחקרים-pages-18-34.pdf


יצירה בין תרבויות, ד"ר חן ברם

יצירה בין תרבויות.pdf


הרצל ויהודי קווקז, ד"ר חן ברם

הרצל ויהודי קווקז.pdf


על הכרה, השתלבות וזהות

על הכרה, השתלבות וזהות.pdf


זהות ושונות פנימית

זהות ושונות פנימית.pdf