יהודי הקווקזי אשר רכש השכלה אקדמית. כתב ספר על ההיסטוריה והתרבות של יהודי קווקז ושימש כרב של הכפר טארקי. עלה לירושלים בעליה הראשונה ותמך כלכלית ביישוב העני של היהודים הקווקזים בארץ ישראל. נפטר בירושלים.