נולד בגרוזני ולמד רפואה באיסטנבול, שם התיידד עם דוד בן גוריון ויצחק בן צבי. נשלח לשמש כרופא הצבא הטורקי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה. לאחר הכיבוש הבריטי נשאר בארץ ישראל ופעל רבות למען עלייה והתיישבות של יהודי ההרים בארץ ישראל. היה בין הרופאים הראשונים בתל אביב.