ב 15.03.2020 יתקיים חידון על מורשת יהודי קווקז בארץ ובעולם!

המלצה: כדאי לחקור וללמוד עוד מלבד החומר הנוכחי, לשאול מבוגרים ולקרוא. הלמידה תוביל לידע ולהצלחה! השאלות לא מורכבות רק מהחומר הנוכחי.

עמותת "מדור לדור" מאחלת לכם בהצלחה!